Uitvaart, verlies en rouw

Achter de regenboog

www.achterderegenboog.nl


Zo helpen we: We zijn er al 25 jaar voor kinderen en jongeren bij wie iemand dood is gegaan.


Wil je iets weten of wil je hulp vragen? Twijfel niet.


Bel onze advieslijn: 085 - 047 15 71 

(reguliere kosten, tijdens de schoolvakanties alleen op di en do van 9:00-11:00 uur)

Checklist nabestaanden belastingdienst

www.belastingdienst.nl


Wat moet ik regelen voor belastingen en toeslagen na een overlijden?

Als uwpartner ofeen naast familielid overlijdt, komt er heel wat op u af. Hoe zit het met aangifte doen? Wat gebeurt er met toeslagen? Gebruik de checklist nabestaandenals u wilt weten wat u moet regelenna een overlijden.

Rapport Kennis en bewustzijn van uitvaartkosten

www.nibud.nl


Een kwart van de Nederlanders met een uitvaartverzekering, heeft geen idee welk soort verzekering zij hebben. Ook weten zij niet of de verzekering de kosten van hun uitvaart zal dekken.

Steun bij verlies en rouw

www.steunbijverliesenrouw.humanitas-rotterdam.nl


Begeleiding, advies en informatie aan iedereen (jong en oud) die met rouw en verlies te maken heeft. Er wordt individuele begeleiding geboden en er zijn lotgenotengroepen. Maandelijks wordt het Rouwcafé georganiseerd waar thema's worden besproken en waar plaats is voor contact en een luisterend oor.


Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van het project:

Ellen van Leenen: 06 125 859 42

U kunt ook per email reageren:sbvr@stichtinghumanitas.nl

Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Geldwijzer Nabestaanden

www.nibud.nl


Wat kunt u verwachten?

Als u of uw partner overlijdt, kan dat grote financiële gevolgen hebben voor de partner en/of kinderen die achterblijven. Er zijn verschillende regelingen voor nabestaanden. Ga in deze Geldwijzer na welke informatie voor u geldt.

Ik wil met je praten

www.ikwilmetjepraten.nu


Sta jij weleens stil bij de laatste fase van je leven en wat jij belangrijk vindt? Wat zou je bijvoorbeeld wel en niet willen? En wat wil je absoluut nog eens doen? Ons advies: praat erover, zodat je naasten bekend zijn met jouw gedachten en wensen over de laatste fase van je leven.

Uitvaartinformatie

www.uitvaartverzekering.nl


Voor al uw vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg.


Kennisbank

010 - 34 000 55

SamSam Uitvaartcoaching

www.samsamuitvaartcoaching.nl 


SamSam Uitvaartcoaching is een vrijwilligersorganisatie in Rotterdam die nabestaanden met een smalle beurs de weg wijst bij een overlijden met als doel schuld te voorkomen.

Alleen op afspraak.

SamSam Uitvaartcoaching

Cole Porterstraat 232

3069 ZD Rotterdam


info@samsamuitvaartcoaching.nl


Tel: 06 - 50 40 18 60

Een uitvaart van een dierbare kan mensen diep in de financiële problemen brengen. Vooral als de nabestaande zelf tot een kwetsbare groep behoort. SamSam Uitvaartcoaching helpt nabestaanden een weg te vinden in het doolhof van regels en wetten en ondersteunt bij het regelen van een begrafenis of crematie zonder onnodig hoge kosten te maken.


De 5 gouden regels bij vermoeden van schuld

1.Teken nergens voor.

2.Regel geen zaken wel/niet uit het huis van de overledene.

3.Betaal niets met de (en/of) rekening van de overledene.

4.Haal niets uit het huis van de overledene.

5.Regel uitsluitend de uitvaart (na onderzoek van de juiste route)


Neem eerst contact op met SamSam!!!

Laatst Gezien

www.laatstgezien.nl


Digitale nalatenschap

Wil je na een overlijden een Social Media account verwijderen, dan kan dat door een formulier in te vullen op het social mediaplatform zelf. Ook kan er gekozen worden om een herdenkingspagina te maken van het account van de overledene. Zie de uitleg op deze website

Notaristelefoon

www.notaris.nl/notaristelefoon


Voor meer informatie over een levenstestament of volmacht en wie u vraagt om uw belangen te behartigen, kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 14.00 uur bellen met de Notaristelefoon (€0,80 per minuut).


0900 - 346 93 93