Regelingen en ondersteuning ondernemers

Nieuws

Informatie voor ondernemers met geldzorgen.


Veel ondernemers hebben geleden onder de coronamaatregelen. Nu komen daar de hoge kosten voor energie en grondstoffen nog eens bij. De gemeente Rotterdam en de landelijke overheid denken na over regelingen waarmee ze ondernemers in nood kunnen helpen.

Op deze pagina vind je een overzicht van bestaande regelingen en tips waarmee je misschien bent geholpen.

www.rotterdam.nl/werken-leren/rbz


Bbz-uitkering voor levensonderhoud 1 oktober - 31 december 2021

U bent zelfstandig ondernemer. Heeft u tussen 1 oktober en 31 december financiële ondersteuning nodig voor uw levensonderhoud? Vraag dan hier een Bbz-uitkering aan.

De Bbz-uitkering van dit moment is verlengd tot en met maart 2022. Op 1 januari 2022 kunt u de uitkering opnieuw aanvragen.

De nieuwste Geldkrant minder inkomen is uit!

Een gezamenlijke uitgave van de gemeente Rotterdam en het Nibud.


Onderwerpen: Geldstress in tijden van crisis /

Recht op financiële hulp? en nog veel meer.

Bijstand voor zelfstandigen - bbz


Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).


Er is ook een brochure van SZW, die kunt u hier downloaden.

ZZP-er en pensioen

www.nibud.nl


Wilt u iets doen aan uw pensioen? Wat kunt u doen aan uw pensioen? Praktische tips voor nu en later.


Speciaal voor zzp-ers.

Kom uit je schuld, een website met verhalen van ervaringsdeskundigen.

ZEZ-uitkering voor vrouwelijke zelfstandigen bij zwangerschap


Vrouwelijke zelfstandigen die zwanger zijn kunnen een uitkering ontvangen tijdens het zwangerschapsverlof.


Ten hoogste het wettelijk bruto minimumloon.

Startpunt Geldzaken

www.startpuntgeldzaken.nl


Bent of wordt u zzp'er, dan vragen geldzaken extra aandacht. Wilt u weten hoe u die goed kunt regelen? Met dit geldplan krijgt u tips voor úw situatie.


Speciaal voor zzp-ers.

Financiële problemen?

www.zuidweg-partners.nl


Ben je ondernemer met (ernstige) financiële problemen? Is het onzeker of je door kunt gaan met je bedrijf of ben je misschien al gestopt? Dan kunnen wij je helpen.


De kosten voor onze begeleiding worden vaak vergoed door gemeenten.

Aanvulling AOW

www.svb.nl/nl


Aanvulling AOW indien het totale inkomen lager is dan het minimuminkomen. (AIO-aanvulling)


Voor gepensioneerden.

Budgetcoach Groep

www.budgetcoachgroep.nl


Budgetcoach Groep verzorgt budgetcoaching voor werknemers van bedrijven, kleine zelfstandigen (ZZP’ers), particulieren, cliënten van banken, woningcorporaties en gemeenten. 

Wijzer in Geldzaken

www.wijzeringeldzaken.nl


Geldzaken voor zzp'ers. Als zzp'er moet je veel financiële zaken zelf regelen. Denk aan je financiële administratie, verzekeringen en je pensioen. Maar ook op belastinggebied gelden andere regels voor zzp'ers dan voor werknemers. 

WSNP

www.bureauwsnp.nl


Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft kunt u hier de brochure van het WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) downloaden.

Kijk ook eens op de pagina met linken voor informatie over belastingen en jurische ondersteuning!

Budgetcoach Groep

www.budgetcoachgroep.nl


Schuldenproblematiek onder werknemers voorkomen of oplossen? Veel werkgevers willen helpen, maar weten niet hoe.


Op deze website is ook de brochure 'Schulden en werk' te downloaden.

Over Rood

www.overrood.nl


Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging.

Over Rood is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. 

Het lidmaatschap van Over Rood kost vanaf €20 per maand, excl. BTW.